MySQL instalacija

Post Reply
dragancesu
Posts: 17
Joined: Fri Oct 05, 2018 11:00 am

MySQL instalacija

Post by dragancesu » Wed Oct 17, 2018 4:35 pm

Oficijelna instalacija je na https://dev.mysql.com/downloads/mysql/

ali za test može da posluži i neki WAMP paket (windows-apache-mysql-php) tj web server

Jedan takav možete skinuti ovde http://www.uniformserver.com/ klik na Download će vas odvesti na SourceForge starnu i skinite Uniform Server Zero XIII, u imenu ima zero jer nema nikakvih podešavanja. Zadnja verzija 13.3.2 veličine 29 MB. To je samoraspakujuća arhiva i treba samo da izaberete gde da se raspakuje. Tamo ćete naći folder UniServerZ i program UniController.exe koji treba startovati,
prilikom prvog pokretanja biće traženo da unesete root password, zatim da omogućite prolaz kroz firewall, i onda dobijate ekran gde treba klikniti na dugme Start MySQL

MySQL je serverski program koji treba da se pokreće sa sistemom i radi u pozadini, za to u meniju kliknite na Extra i videćete PC-Win start-up

napomena: program pokrenuti kao Run As Adminstrator da ovo možete uraditi

Post Reply