prvi HMG program

Post Reply
dragancesu
Posts: 17
Joined: Fri Oct 05, 2018 11:00 am

prvi HMG program

Post by dragancesu » Sat Oct 13, 2018 8:31 pm

Ovo je verzija programa za sabiranje koristeći windows kontrole u programu

Code: Select all

#include "hmg.ch"

Procedure Main

   set navigation extended

   broj1 = 0
   broj2 = 0

	DEFINE WINDOW Form_1 ;
		AT 0,0 ;
		WIDTH 400 HEIGHT 400 ;
		TITLE 'HMG Demo' ;
		MAIN 

		@ 50, 150 TEXTBOX Text_1 ;
			VALUE broj1 ;
			WIDTH 100 ;
			NUMERIC ;
			INPUTMASK "999,999,999"

		@ 80, 200 LABEL Text_1a ;
			VALUE '+'
						
		@ 110, 150 TEXTBOX Text_2 ;
			VALUE broj2 ;
			WIDTH 100 ;
			NUMERIC ;
			INPUTMASK "999,999,999"
			
		@ 140, 180 BUTTON DUGME_SABERI ;
			CAPTION	'=' ;
			ACTION saberi() ;
			WIDTH 40 ;
			HEIGHT 20
			
		@ 170, 150 TEXTBOX Text_3 ;
		    WIDTH 100 ;
			NUMERIC ;
			INPUTMASK "999,999,999"
		

	END WINDOW

	Form_1.Center
	Form_1.Activate

Return Nil
*:-----------------------------------------------------------
FUNCTION saberi()

   Form_1.Text_3.Value := Form_1.Text_1.Value + Form_1.Text_2.Value

RETURN
Sačuvajte program kao demo.prg i u komandnom promptu otkucajte

build demo.prg

napomena: u prilogu je ovaj program sa mnogo komentara
Attachments
demo.zip
(916 Bytes) Downloaded 3 times

dragancesu
Posts: 17
Joined: Fri Oct 05, 2018 11:00 am

Re: prvi HMG program

Post by dragancesu » Sun Oct 14, 2018 5:43 am

U HMG postoji i odlican debbuger, ukljucuje ga switch /d, znači prilikom kompilacije napisati

build /d demo.prg

admin
Site Admin
Posts: 3
Joined: Fri Oct 05, 2018 8:42 am

Re: prvi HMG program

Post by admin » Mon Oct 15, 2018 8:18 am

U prethodnom programu ste videli da piše


SET NAVIGATION EXTENDED - program će ENTER treirati kao TAB, tj pritiskom na enter ćete preći u sledeće polje

SET MULTIPLE OFF - onemogućiće da otvori još jednom program, kad program radi na windows-u moguće je otvoriti nekoliko programa, onda se dešava da se orvoren program ne vidi na ekranu jer je ispod nekog prozora i korisnik ne gledajući taskbar pokreće program ponovo, ako je aktivna neka forma za unos, otvoreni dbf fajlovi i indeksi, pokušaj ponovnog otvaranja če verovatno izazvati grešku i ljutnju korisnika da program "puca", ova opcija to sprečava

admin
Site Admin
Posts: 3
Joined: Fri Oct 05, 2018 8:42 am

Re: prvi HMG program

Post by admin » Mon Oct 15, 2018 8:31 am

Osobina windows prozora je da se sa njima svađta može raditi, pomeriti,smanjiti, povećati, zatvoriti. To se najčešće radi mišem. Za zatvaranje treba kliknuti na gornji deo ugao, simbol 'X'

Srećom windows daje mogućnost kontrole prozora na mnogo načina pa se može definisati šta se dešava kad se pritisnu neki tasteri,
da bi se prozor zastvorio pristiskom na ESC treba ubaciti jedan red

DEFINE WINDOW Form_1 ;
AT 0,0 ;
WIDTH 400 HEIGHT 400 ;
TITLE 'HMG Demo' ;
MAIN

ON KEY ESCAPE ACTION Form_1.Release

@ 50, 150 TEXTBOX Text_1 ;
...

Unosom redova ON KEY <taster> ACTION <komanda/funkcija>
se definiše šta se dešava kad se pritisne neki taster ili kombinacija tastera

Post Reply