prvi program

Post Reply
dragancesu
Posts: 17
Joined: Fri Oct 05, 2018 11:00 am

prvi program

Post by dragancesu » Sat Oct 13, 2018 1:13 pm

Da ne bude kao svuda Hello world, ajde da saberemo dva broja

Code: Select all

procedure main

broj1 = 0
broj2 = 0
broj3 = 0

clear

@ 11,25 say '+'
@ 13,25 say '='

@ 10,20 get broj1
@ 12,20 get broj2
read

Broj3 = broj1 + broj2

@ 14,20 say broj3

inkey(10)

return
Ako ste instalirali HMG i stavili ga u PATH onda ovaj kod, snimite kao test.prg i u komandnoj liniji (može i u total commander-u) otkucajte

build /c test.prg

switch /c kaze da se napravi konzolni program, bice prikazan u tekst režimu, kao i clipper program

Post Reply