DBF vs MySQL

Post Reply
dragancesu
Posts: 17
Joined: Fri Oct 05, 2018 11:00 am

DBF vs MySQL

Post by dragancesu » Wed Oct 17, 2018 5:03 pm

Ovo neće biti poređenje, jer se ne može porediti, više opis

DBF baza je skup fajlova sa ekstenzojom .dbf Za svoje vreme revolucionarno (savremenik u tom vremenu je bio COBOL) jer je u datoteci čuvao i strukturu. Postoje i .ntx fajlovi koji sadrže indekse i može ih biti više vezanih za jedan .dbf Sve je to lepo ali nigde se ne čuva veza, to se mora definisati u programu

MySQL je relaciona baza. To je program koji se vrti na serveru i kome se predaju zahtevi šta da uradi sa podacima u bazi. To se može uraditi preko programa ili konzole ili nekog korisničkog programa. Pristupiti bazi se može na više načina, bilo da je na lokalnom računaru, na serveru ili internetu. To se definiše.

U bazi se čuva definicija objekata tabela, indeksa, pogleda. To se zove rečnik podataka gde se definišu sve veze. Postoje korisnici (user) i definiše se šta je čije i šta može da koristi (čita, menja, briše). Ima mogućnost čuvanja procedure, funkcija i trigera u bazi. Gde se to čuva nije ni bitno, bitno je da to brzo radi.

Program je obicno u bin folderu, u slucaju UniServerZ to je core/mysql/bin
Podaci su u data folderu, u slucaju UniServerZ to je core/mysql/data

definicija tabela je u core/mysql/data /<databasename>/ .frm
ako je database driver InnoDB onda su podaci u fajlu ibdata1
ako je myisam onda su podaci u data/<databasename>/ .my*

I najvaznije, jezik relacionih baza je SQL tako da se to mora znati

Post Reply